Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.FindLastIndex (Int32, Int32, Predicate<T>)

 

Vyhledá element, který odpovídá podmínkám definovaným pomocí zadaného predikátu a vrátí index založený na nule posledního výskytu textu v rozsahu elementů v seznamu neměnné, která obsahuje zadaný počet elementů a ukončení v zadaném indexu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public int FindLastIndex(
	int startIndex,
	int count,
	Predicate<T> match
)

Parametry

startIndex
Type: System.Int32

Od nuly počáteční index zpětného vyhledávání.

count
Type: System.Int32

Počet prvků v prohledávané části.

match
Type: System.Predicate<T>

Delegát definující podmínky pro hledaný prvek.

Návratová hodnota

Type: System.Int32

Index založený na nule posledního výskytu elementu, který odpovídá podmínkám definovaným pomocí match, pokud je nalezena, jinak hodnota? 1.

Zpět na začátek
Zobrazit: