Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.ConvertAll<TOutput> (Func<T, TOutput>)

 

Převede elementů v seznamu aktuální nedá změnit na jiný typ a vrátí seznam obsahující převedenou elementy.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableList<TOutput> ConvertAll<TOutput>(
	Func<T, TOutput> converter
)

Parametry

converter
Type: System.Func<T, TOutput>

Delegát, který převádí každý prvek z jednoho typu k jinému typu.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableList<TOutput>

Parametry typu

TOutput

Typ prvků cílového pole.

Zpět na začátek
Zobrazit: