Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.Builder.ToImmutable ()

 

Vytvoří seznam k neměnné na základě obsahu této instance.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableList<T> ToImmutable()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableList<T>

Neměnné seznamu.

Tato metoda je operace O(n) a blíží čas o(1), která jako číslo skutečné mutací do sady od posledního volání této metody přístupy 0.

Zpět na začátek
Zobrazit: