Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.Builder.IList.Contains (Object)

 

Určuje, zda seznam obsahuje určitou hodnotu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

bool IList.Contains(
	object value
)

Parametry

value
Type: System.Object

Objekt, vyhledejte v seznamu.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud Object je nalezena v seznamu, jinak hodnota false.

Exception Condition
NotImplementedException

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableList<T>.Builder k přetypování instance IList rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: