Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.Builder.IEnumerable<T>.GetEnumerator ()

 

Vrátí enumerátor, který iteruje kolekci.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IEnumerator<T> IEnumerable<T>.GetEnumerator()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Generic.IEnumerator<T>

Enumerátor, který lze použít k iteraci kolekce.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableList<T>.Builder k přetypování instance IEnumerable<T> rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: