Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.Builder.IndexOf (T, Int32)

 

Vyhledá zadaný objekt a vrátí index založený na nule prvního výskytu v rozsahu elementů v seznamu neměnné, který rozšiřuje z určeného indexu na poslední element.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public int IndexOf(
	T item,
	int index
)

Parametry

item
Type: T

Objekt, který chcete nalézt v seznamu neměnné. Hodnota může být null pro odkazové typy.

index
Type: System.Int32

Počáteční nuly vycházející index vyhledávání. 0 (nula) je platný v prázdném seznamu.

Návratová hodnota

Type: System.Int32

Index založený na nule prvního výskytu položky v rámci rozsahu elementů v seznamu neměnné, který rozšiřuje z index na posledním prvkem, pokud je nalezena, jinak hodnota -1.

Zpět na začátek
Zobrazit: