Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.Builder.Remove (T)

 

Odebere první výskyt určitého objektu ze seznamu neměnné.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public bool Remove(
	T item
)

Parametry

item
Type: T

Objekt, který chcete odebrat ze seznamu.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud byla položka úspěšně odebrána ze seznamu; v opačném false. Tato metoda také vrátí hodnotu false Pokud položka nebyla nalezena v seznamu.

Zpět na začátek
Zobrazit: