Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.Builder.GetRange (Int32, Int32)

 

V seznamu zdrojů neměnné vytvoří kopii rozsahu prvků bez podstruktury.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableList<T> GetRange(
	int index,
	int count
)

Parametry

index
Type: System.Int32

Index založený na nule, od kterého začne rozsahu.

count
Type: System.Int32

Počet prvků v rozsahu.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableList<T>

Bez podstruktury kopie rozsahu prvků v neměnné seznamu zdrojů.

Zpět na začátek
Zobrazit: