Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.Builder.LastIndexOf (T, Int32, Int32)

 

Vyhledá zadaný objekt a vrátí index založený na nule posledního výskytu textu v rozsahu elementů v seznamu neměnné, která obsahuje zadaný počet elementů a ukončení v zadaném indexu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public int LastIndexOf(
	T item,
	int startIndex,
	int count
)

Parametry

item
Type: T

Objekt, který chcete nalézt v seznamu neměnné. Hodnota může být null pro odkazové typy.

startIndex
Type: System.Int32

Od nuly počáteční index zpětného vyhledávání.

count
Type: System.Int32

Počet prvků v prohledávané části.

Návratová hodnota

Type: System.Int32

Index založený na nule posledního výskytu item rozsahu elementů v seznamu neměnné, který obsahuje count počet elementů a končí na index, pokud je nalezena, jinak hodnota -1.

Zpět na začátek
Zobrazit: