Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.Builder.FindIndex (Predicate<T>)

 

Vyhledá element, který odpovídá podmínkám definovaným pomocí zadaného predikátu a vrátí index prvního výskytu v rámci celého neměnné seznamu založený na nule.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public int FindIndex(
	Predicate<T> match
)

Parametry

match
Type: System.Predicate<T>

Delegát definující podmínky pro hledaný prvek.

Návratová hodnota

Type: System.Int32

Z nuly vycházející index prvního výskytu elementu, který splňuje podmínky definované match, je-li nalezeno, jinak – 1.

Zpět na začátek
Zobrazit: