Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.Builder.FindAll (Predicate<T>)

 

Načte všechny prvky, které splňují podmínky definované zadaný predikát.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableList<T> FindAll(
	Predicate<T> match
)

Parametry

match
Type: System.Predicate<T>

Delegát definující podmínky elementů pro vyhledávání.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableList<T>

Jenom neměnné seznam obsahující všechny prvky, které splňují podmínky určené zadaným predikátem, pokud nalezen; v opačném neměnné prázdný seznam.

Zpět na začátek
Zobrazit: