Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList.ToImmutableList<TSource> (IEnumerable<TSource>)

 

Vytvoří výčet sekvenci a vytvoří neměnné seznam její obsah.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableList<TSource> ToImmutableList<TSource>(
	this IEnumerable<TSource> source
)

Parametry

source
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource>

Pořadí pro vytvoření výčtu.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableList<TSource>

Neměnné seznam, který obsahuje položky zadaného postupně.

Parametry typu

TSource

Typ elementů v pořadí.

Zpět na začátek
Zobrazit: