Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.Builder.Contains (T)

 

Určuje, zda seznamu neměnné obsahuje určitou hodnotu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public bool Contains(
	T item
)

Parametry

item
Type: T

Objekt, vyhledejte v seznamu.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud položka není nalezena v seznamu; v opačném false.

Zpět na začátek
Zobrazit: