Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList.RemoveRange<T>(IImmutableList<T>, IEnumerable<T>)

 

Odebere zadané hodnoty z tohoto seznamu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static IImmutableList<T> RemoveRange<T>(
	this IImmutableList<T> list,
	IEnumerable<T> items
)

Parametry

list
Type: System.Collections.Immutable.IImmutableList<T>

Seznam hledání.

items
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Položky, které chcete odebrat, pokud jsou nalezeny v tomto seznamu.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableList<T>

Nový neměnné seznam s elementy odebrat.

Parametry typu

T

Typ položky v seznamu.

Zpět na začátek
Zobrazit: