Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList.LastIndexOf<T> (IImmutableList<T>, T)

 

Vyhledá zadaný objekt a vrátí index založený na nule posledního výskytu textu v rámci celého neměnné seznamu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static int LastIndexOf<T>(
	this IImmutableList<T> list,
	T item
)

Parametry

list
Type: System.Collections.Immutable.IImmutableList<T>

Seznam hledání.

item
Type: T

Objekt, který chcete nalézt v seznamu neměnné. Hodnota může být null u typů odkazu.

Návratová hodnota

Type: System.Int32

Index založený na nule posledního výskytu položky v rámci celého Immutable seznamu, pokud nalezen; jinak hodnota -1.

Parametry typu

T

Typ položky v seznamu.

Zpět na začátek
Zobrazit: