Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList.CreateRange<T> (IEnumerable<T>)

 

Vytvoří nový neměnné seznam, který obsahuje zadané položky.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableList<T> CreateRange<T>(
	IEnumerable<T> items
)

Parametry

items
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Položek, které chcete přidat do seznamu.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableList<T>

Vrátí neměnné seznam, který obsahuje zadané položky.

Parametry typu

T

Typ položky v.

Zpět na začátek
Zobrazit: