Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList.CreateBuilder<T> ()

 

Vytvoří nového Tvůrce neměnné seznamu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableList<T>.Builder CreateBuilder<T>()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableList<T>.Builder

Neměnné kolekce Tvůrce.

Parametry typu

T

Typ položky uložené kolekci.

Zpět na začátek
Zobrazit: