Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableInterlocked.TryRemove<TKey, TValue> (ImmutableDictionary<TKey, TValue>, TKey, TValue)

 

Odebere element se zadaným klíčem, pokud klíč existuje.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static bool TryRemove<TKey, TValue>(
	ref ImmutableDictionary<TKey, TValue> location,
	TKey key,
	out TValue value
)

Parametry

location
Type: System.Collections.Immutable.ImmutableDictionary<TKey, TValue>

Slovník k aktualizaci.

key
Type: TKey

Klíč, který chcete odebrat.

value
Type: TValue

Hodnota odebrané položky obdrží, pokud slovník není prázdná.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud byl klíč nalezen, odebrat; v opačném false.

Parametry typu

TKey

Typ klíče obsaženo v kolekci.

TValue

Typ hodnoty obsažené v kolekci.

Zpět na začátek
Zobrazit: