Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableInterlocked.Enqueue<T> (ImmutableQueue<T>, T)

 

Atomicky enqueues prvek na konec fronty.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static void Enqueue<T>(
	ref ImmutableQueue<T> location,
	T value
)

Parametry

location
Type: System.Collections.Immutable.ImmutableQueue<T>

Proměnná nebo pole atomicky aktualizovat.

value
Type: T

Hodnota zařadit do fronty.

Parametry typu

T

Typ položky obsažené v kolekci

Zpět na začátek
Zobrazit: