Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList.Create<T> (T)

 

Vytvoří nový neměnné seznam, který obsahuje zadanou položku.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableList<T> Create<T>(
	T item
)

Parametry

item
Type: T

Položka seznamu s předem.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableList<T>

Nové, který obsahuje zadanou položku.

Parametry typu

T

Typ položky v.

Zpět na začátek
Zobrazit: