Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableHashSet<T>.Union (IEnumerable<T>)

 

Vytvoří novou sadu neměnné hash, který obsahuje všechny elementy, které se nacházejí v aktuální sadě nebo v zadané kolekci.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableHashSet<T> Union(
	IEnumerable<T> other
)

Parametry

other
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Přidání elementy z kolekce.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableHashSet<T>

Nové neměnné hash nastavit s položkami přidat; nebo původní nastavit, pokud již byly všechny položky v sadě.

Zpět na začátek
Zobrazit: