Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableHashSet<T>.WithComparer (IEqualityComparer<T>)

 

Získá instanci sady neměnné hash, která používá procedury zadaný rovnosti pro její metody vyhledávání.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableHashSet<T> WithComparer(
	IEqualityComparer<T> equalityComparer
)

Parametry

equalityComparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<T>

Procedury rovnosti chcete použít.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableHashSet<T>

Instance sady tento neměnné hash, která používá daný porovnávače.

Zpět na začátek
Zobrazit: