Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableHashSet<T>.IImmutableSet<T>.Intersect (IEnumerable<T>)

 

Vytvoří neměnné sadu, která obsahuje elementy, které existují v této sadě a zadané sady.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableSet<T> IImmutableSet<T>.Intersect(
	IEnumerable<T> other
)

Parametry

other
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Kolekce k porovnání s aktuální sadu.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableSet<T>

Novou neměnné sadu, která obsahuje všechny elementy, které existují v obou sadách.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableHashSet<T> k přetypování instance IImmutableSet<T> rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: