Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableHashSet<T>.Contains (T)

 

Určuje, zda tato sada neměnné hash obsahuje zadaný element.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public bool Contains(
	T item
)

Parametry

item
Type: T

Objekt, který se má najít v sadě neměnné hash.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud item je nalezena v ImmutableHashSet<T>jinak false.

Zpět na začátek
Zobrazit: