Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableHashSet<T>.Builder.IEnumerable.GetEnumerator ()

 

Vrátí enumerátor, který iteruje kolekci.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.IEnumerator

Enumerátor, který lze použít k iteraci kolekce.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableHashSet<T>.Builder k přetypování instance IEnumerable rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: