Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableHashSet<T>.Remove (T)

 

Odebere zadaný element z této sady neměnné hash.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableHashSet<T> Remove(
	T item
)

Parametry

item
Type: T

Elementu, který chcete odebrat.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableHashSet<T>

Zadaný element novou sadu, odebrat nebo aktuální nastavit, pokud element nebyl nalezen v sadě.

Zpět na začátek
Zobrazit: