Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableHashSet<T>.IsSubsetOf (IEnumerable<T>)

 

Určuje, zda je aktuální sadu neměnné hash podmnožinu v zadané kolekci.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public bool IsSubsetOf(
	IEnumerable<T> other
)

Parametry

other
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Kolekce k porovnání s aktuální sadu.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud je aktuální sada podmnožinu zadané kolekci. v opačném false.

Zpět na začátek
Zobrazit: