Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableHashSet<T>.Intersect (IEnumerable<T>)

 

Vytvoří sadu neměnné hash, která obsahuje elementy, které existují v této sadě a zadané sady.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableHashSet<T> Intersect(
	IEnumerable<T> other
)

Parametry

other
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Kolekce k porovnání s aktuální sadu.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableHashSet<T>

Novou neměnné sadu, která obsahuje všechny elementy, které existují v obou sadách.

Zpět na začátek
Zobrazit: