Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableHashSet.Create<T>(IEqualityComparer<T>, T)

 

Vytvoří novou sadu neměnné hash, který obsahuje zadanou položku a použije procedury zadaný rovnosti nastavený typ.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableHashSet<T> Create<T>(
	IEqualityComparer<T> equalityComparer,
	T item
)

Parametry

equalityComparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<T>

Objekt, který se má použít pro porovnání objektů v sadě rovnosti.

item
Type: T

Nastavit položku předem hodnotu hash.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableHashSet<T>

Novou sadu neměnné hash, která obsahuje zadanou položku.

Parametry typu

T

Typ položky v neměnné hash nastavit.

Zpět na začátek
Zobrazit: