Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableHashSet.CreateRange<T> (IEqualityComparer<T>, IEnumerable<T>)

 

Vytvoří novou sadu neměnné hash, který obsahuje zadané položky a používá procedury zadaný rovnosti pro daný typ sady.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableHashSet<T> CreateRange<T>(
	IEqualityComparer<T> equalityComparer,
	IEnumerable<T> items
)

Parametry

equalityComparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<T>

Objekt, který se má použít pro porovnání objektů v sadě rovnosti.

items
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Před použitím neměnitelnosti, přidejte položky do kolekce.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableHashSet<T>

Nové sady neměnné hash.

Parametry typu

T

Typ položky uložené v kolekci.

Zpět na začátek
Zobrazit: