Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableHashSet.CreateRange<T> (IEnumerable<T>)

 

Vytvoří nový neměnné hash nastavit předem vyplněných pomocí zadaných položek.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableHashSet<T> CreateRange<T>(
	IEnumerable<T> items
)

Parametry

items
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Položek, které chcete přidat do sady hash.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableHashSet<T>

Nové sady neměnné hash, která obsahuje zadané položky.

Parametry typu

T

Typ položky uložené kolekci.

Zpět na začátek
Zobrazit: