Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableHashSet.Create<T> (T[])

 

Vytvoří novou sadu neměnné hash, který obsahuje zadané pole položek.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableHashSet<T> Create<T>(
	params T[] items
)

Parametry

items
Type: T[]

Pole, které obsahuje položky, čímž předvyplní hash nastavit.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableHashSet<T>

Novou sadu neměnné hash, která obsahuje zadané položky.

Parametry typu

T

Typ položky v neměnné hash nastavit.

Zpět na začátek
Zobrazit: