Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableDictionary<TKey, TValue>.IImmutableDictionary<TKey, TValue>.SetItem (TKey, TValue)

 

Nastaví zadaný klíč a hodnotu ve slovníku neměnné, pravděpodobně přepíše přitom existující hodnoty pro klíč.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableDictionary<TKey, TValue> IImmutableDictionary<TKey, TValue>.SetItem(
	TKey key,
	TValue value
)

Parametry

key
Type: TKey

Klíč přidáte tuto položku.

value
Type: TValue

Hodnota klíče nastavit.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableDictionary<TKey, TValue>

Nové neměnné slovník, který obsahuje dvojice klíč/hodnota.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableDictionary<TKey, TValue> k přetypování instance IImmutableDictionary<TKey, TValue> rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: