Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableDictionary<TKey, TValue>.IImmutableDictionary<TKey, TValue>.Remove (TKey)

 

Odebere element se zadaným klíčem ze slovníku neměnné.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableDictionary<TKey, TValue> IImmutableDictionary<TKey, TValue>.Remove(
	TKey key
)

Parametry

key
Type: TKey

Klíč elementu, který chcete odebrat.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableDictionary<TKey, TValue>

Nové neměnné slovníku pomocí zadaného elementu odebrat; nebo tuto instanci, pokud nelze najít zadaný klíč ve slovníku.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableDictionary<TKey, TValue> k přetypování instance IImmutableDictionary<TKey, TValue> rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: