Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableDictionary<TKey, TValue>.IImmutableDictionary<TKey, TValue>.Clear ()

 

Načte prázdný slovník, který má stejné řazení a klíč/hodnota porovnání pravidla jako tato instance slovníku.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableDictionary<TKey, TValue> IImmutableDictionary<TKey, TValue>.Clear()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableDictionary<TKey, TValue>

Prázdný slovník s ekvivalentní pravidla porovnání pořadí a klíč/hodnota.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableDictionary<TKey, TValue> k přetypování instance IImmutableDictionary<TKey, TValue> rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: