Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableDictionary<TKey, TValue>.IDictionary.GetEnumerator ()

 

Vrátí IDictionaryEnumerator objektu pro objekt neměnné slovníku.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IDictionaryEnumerator IDictionary.GetEnumerator()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.IDictionaryEnumerator

Objekt enumerátoru pro objekt slovníku.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableDictionary<TKey, TValue> k přetypování instance IDictionary rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: