Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableDictionary<TKey, TValue>.Builder.ToImmutable ()

 

Vytvoří slovníku neměnné na základě obsahu této instance.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableDictionary<TKey, TValue> ToImmutable()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableDictionary<TKey, TValue>

Neměnné slovníku.

Tato metoda je operace O(n) a blíží čas o(1), která jako číslo skutečné mutací do sady od posledního volání této metody přístupy 0.

Zpět na začátek
Zobrazit: