Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableDictionary<TKey, TValue>.Builder.IDictionary.GetEnumerator ()

 

Vrátí IDictionaryEnumerator objekt slovníku.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IDictionaryEnumerator IDictionary.GetEnumerator()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.IDictionaryEnumerator

IDictionaryEnumerator Objekt slovníku.

Exception Condition
NotImplementedException

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableDictionary<TKey, TValue>.Builder k přetypování instance IDictionary rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: