Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableDictionary<TKey, TValue>.SetItems (IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>>)

 

Nastaví dvojice klíč/hodnota do slovníku neměnné, které by mohly mít přepíše přitom existující hodnoty pro klíče.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableDictionary<TKey, TValue> SetItems(
	IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>> items
)

Parametry

items
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>>

Páry klíč/hodnota do slovníku. Pokud některý z klíčů již existují ve slovníku, tato metoda přepíše jejich předchozí hodnoty.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableDictionary<TKey, TValue>

Nové neměnné slovník, který obsahuje dvojice klíč/hodnota.

Zpět na začátek
Zobrazit: