MicrosoftAccountAuthenticationExtensions.UseMicrosoftAccountAuthentication Method (IAppBuilder, String, String)

Ověření uživatelů pomocí účtu Microsoft

Namespace:  Owin
Assembly:  Microsoft.Owin.Security.MicrosoftAccount (in Microsoft.Owin.Security.MicrosoftAccount.dll)

public static IAppBuilder UseMicrosoftAccountAuthentication(
	this IAppBuilder app,
	string clientId,
	string clientSecret
)

Parameters

app
Type: IAppBuilder
Objekt IAppBuilder předaný metodě konfigurace
clientId
Type: System.String
ID klienta aplikace přidělené ověřovací službou společnosti Microsoft
clientSecret
Type: System.String
Tajný klíč klienta aplikace přidělený ověřovací službou společnosti Microsoft

Return Value

Type: IAppBuilder

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type IAppBuilder. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: