MapExtensions.Map Method (IAppBuilder, PathString, Action<IAppBuilder>)

Pokud cesta požadavku začíná zadanou hodnotu pathMatch, spustí aplikaci nakonfigurovanou pomocí konfiguračního parametru a zpracování nebude pokračovat další komponentou v kanálu.

Namespace:  Owin
Assembly:  Microsoft.Owin (in Microsoft.Owin.dll)

public static IAppBuilder Map(
	this IAppBuilder app,
	PathString pathMatch,
	Action<IAppBuilder> configuration
)

Parameters

app
Type: IAppBuilder
pathMatch
Type: Microsoft.Owin.PathString
Cesta k porovnání.
configuration
Type: System.Action<IAppBuilder>
Větev, která má být použita pro pozitivní shody cesty.

Return Value

Type: IAppBuilder

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type IAppBuilder. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: