Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnosti ImmutableDictionary<TKey, TValue>

 

Publikováno: srpen 2016

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

NázevPopis
System_CAPS_pubpropertyCount

Získá počet dvojic klíč/hodnota ze slovníku neměnné.

System_CAPS_pubpropertyIsEmpty

Získá hodnotu, která určuje, zda tato instance slovníku neměnné je prázdný.

System_CAPS_pubpropertyItem[TKey]

Získá TValue spojené se zadaným klíčem.

System_CAPS_pubpropertyKeyComparer

Získá klíče porovnávače pro neměnné slovníku.

System_CAPS_pubpropertyKeys

Získá klíče ve slovníku neměnné.

System_CAPS_pubpropertyValueComparer

Získá hodnotu porovnávače, používá k určení, zda jsou hodnoty stejné.

System_CAPS_pubpropertyValues

Získá hodnoty ve slovníku neměnné.

Zpět na začátek
Zobrazit: