Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnosti ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.Builder

 

Publikováno: srpen 2016

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

NázevPopis
System_CAPS_pubpropertyCount

Získá počet elementů v této neměnné seřazený slovník.

System_CAPS_pubpropertyItem[TKey]

Získá nebo nastaví hodnotu pro zadaný klíč ve slovníku neměnné seřazená.

System_CAPS_pubpropertyKeyComparer

Získá nebo nastaví klíč porovnávače.

System_CAPS_pubpropertyKeys

Získá kolekci elementů silného typu, jen pro čtení.

System_CAPS_pubpropertyValueComparer

Získá nebo nastaví hodnotu porovnávače.

System_CAPS_pubpropertyValues

Získá kolekci, která obsahuje hodnoty slovníku neměnné seřazená.

Zpět na začátek
Zobrazit: