Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.Builder.Remove

 

Odebere element se zadaným klíčem ze slovníku neměnné seřazená.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodRemove(TKey)

Odebere element se zadaným klíčem ze slovníku neměnné seřazená.

System_CAPS_pubmethodRemove(KeyValuePair<TKey, TValue>)

Odebere první výskyt určitého objektu ze slovníku neměnné seřazená.

Zpět na začátek
Zobrazit: