Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableStack<T>.IImmutableStack<T>.Clear ()

 

Odebere všechny elementy z neměnné zásobníku.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableStack<T> IImmutableStack<T>.Clear()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableStack<T>

Prázdný neměnné zásobníku.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableStack<T> k přetypování instance IImmutableStack<T> rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: