Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableStack<T>.GetEnumerator ()

 

Vrátí enumerátor, který iteruje neměnné zásobníku.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableStack<T>.Enumerator GetEnumerator()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableStack<T>.Enumerator

Enumerátor, který lze použít k iteraci v rámci zásobníku.

Zpět na začátek
Zobrazit: