Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedSet<T>.IImmutableSet<T>.Except (IEnumerable<T>)

 

Odebere elementy v zadané kolekci v aktuální sadě neměnné.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableSet<T> IImmutableSet<T>.Except(
	IEnumerable<T> other
)

Parametry

other
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Položky, které chcete odebrat z této sady.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableSet<T>

Nové sady s položkami odebrat; nebo původní nastavení, pokud žádná z položek v sadě.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableSortedSet<T> k přetypování instance IImmutableSet<T> rozhraní.

Balíček NuGet: System.Collections.Immutable (informace o neměnných kolekcích a způsobu jejich instalace)

Zpět na začátek
Zobrazit: