Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedSet<T>.IList.RemoveAt (Int32)

 

Odebere položku v zadaném indexu sady.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

void IList.RemoveAt(
	int index
)

Parametry

index
Type: System.Int32

Z nuly vycházející index položky k odebrání.

Exception Condition
NotSupportedException

Sada je jen pro čtení nebo má pevnou velikost.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableSortedSet<T> k přetypování instance IList rozhraní.

Balíček NuGet: System.Collections.Immutable (informace o neměnných kolekcích a způsobu jejich instalace)

Zpět na začátek
Zobrazit: