Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableStack.Pop<T> (IImmutableStack<T>, T)

 

Odebere zadanou položku z neměnné zásobníku.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static IImmutableStack<T> Pop<T>(
	this IImmutableStack<T> stack,
	out T value
)

Parametry

stack
Type: System.Collections.Immutable.IImmutableStack<T>

Chcete-li upravit v zásobníku.

value
Type: T

Položka k odebrání ze zásobníku.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableStack<T>

Zásobník; Nikdy null.

Parametry typu

T

Typ položky obsažené v zásobníku.

Zpět na začátek
Zobrazit: