Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableStack.Create<T> (T[])

 

Vytvoří nový neměnné zásobníku, která obsahuje zadané pole položek.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableStack<T> Create<T>(
	params T[] items
)

Parametry

items
Type: T[]

Pole obsahující položky, čímž předvyplní se zásobníkem s.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableStack<T>

Nové neměnné zásobníku, která obsahuje zadané položky.

Parametry typu

T

Typ položky v neměnné zásobníku.

Zpět na začátek
Zobrazit: